top of page

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste /laadittu 1.4.2021

Rekisterinpitäjä 

Eeva Jokinen Tmi. Kalastajanpolku 18, 00560 Helsinki

Y 1558103-9

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 

Eeva Jokinen, info@eevajokinen.com , 050-3694163

 

Rekisterin nimi :

Eeva Jokinen –KERAMIIKKAA CERAMICS – verkkokaupan asiakasrekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus :

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Asiakkaan suostumuksella verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä tarjousten ja etujen lähettämiseksi Asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Eeva Jokinen Tmi:n  toimesta Asiakkaista, jotka liittyvät hankkivat tuotteita -verkkokauppasta. Rekisterin tietolähteenä ovat Asiakkailta itseltään liittymisen yhteydessä kerättävät tiedot. Tietoja kerätään eevajokinen.com-sivuston kautta. Tietoja voidaan myös täydentää liittymisen jälkeen. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Etunimi

  • Sukunimi

  • Postiosoite

  • Sähköpostiosoite

  • Matkapuhelinnumero

  • Sukupuoli

  • Syntymävuosi

  • suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen

Rekisterin suojauksen periaatteet :

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan syöttämät tiedot verkkokaupan oston yhteydessä tai myyntitapahtumassa täytetyn asiakastietolomakkeen kautta. 

Rekisterin tietojen luovutus:

Eeva Jokinen Tmi ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. 

bottom of page